Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Търговище

Показване на 276-287 от 287.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2600000455 д-р Цветина Георгиева Колева
2600000359 д-р Цонка Иванова Йовчева-Стоименова Клинична микробиология, Медицинска паразитология
2800000652 д-р Ширин Мустафа Мустафа-Ахмедова Анестезиология и интензивно лечение
1800000298 д-р Юлия Димитрова Иванова Анестезиология и интензивно лечение
2600000360 д-р Юлия Марковна Кряколова Педиатрия, Обща медицина
2600000362 д-р Юлиян Захариев Дончев Образна диагностика
2600000364 д-р Юлияна Иванова Дончева-Александрова Вътрешни болести
2600000365 д-р Юлияна Косева Тодорова Анестезиология и интензивно лечение
2600000367 д-р Явор Димитров Александров Ортопедия и травматология
2600000368 д-р Янка Андреева Иванова Епидемиология на инфекциозните болести
2600000369 д-р Янка Николаева Любомирова Акушерство и гинекология
2600000370 д-р Янка Панайотова Стоянова Клинична лаборатория