Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 1576-1594 от 1594.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500002301 д-р Велиана Колева Генчева
2500002302 д-р Незир Челик
2500002303 д-р Гергана Николаева Нейчева
2500002304 д-р Петра Абдул Каюм Раванбахш
2500002305 д-р Орхан Джемалетин Ахмед
2700000063 д-р Бонка Кирилова Кюркчийска
2700000067 д-р Борислав Георгиев Узунов Хирургия
2700000879 д-р Янчо Василев Терзиев
2700000895 д-р Любомир Милков Филипов Вътрешни болести
2700000968 д-р Георги Валентинов Маринов Кардиология
2800000296 д-р Кирил Найденов Кирилов
2900000032 д-р Божил Димитров Божилов Нервни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
2900000289 д-р Мария Радкова Ангелова-Стоянова Пневмология и фтизиатрия
2900000447 д-р Стоянка Петкова Мантарева-Георгиева Вътрешни болести
2900000501 д-р Тодор Петров Борисов Клинична лаборатория
2900000517 д-р Веселин Любенов Котивски Гастроентерология
2900000518 д-р Ваня Любомирова Пеева Педиатрия
2900000551 д-р Биянка Митова-Димова
2900000562 д-р Николай Марков Касъров