Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 1276-1300 от 1600.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500001868 д-р Станимир Пенчев Дайков Кардиология
2500001870 д-р Галина Георгиева Кисьова Педиатрия
2500001874 д-р Стоянка Стоянова Начева Образна диагностика
2500001876 д-р Тодор Василев Василев Кардиология
2500001882 д-р Камен Димитров Копаранов Трудова медицина
2500001883 д-р Нели Василева Георгиева Трудова медицина
2500001884 д-р Мариана Желязкова Тенева Клинична микробиология, Епидемиология на инфекциозните болести
2500001886 д-р Омар Хайдар Шараф Вътрешни болести
2500001888 д-р Петър Колев Стоянов
2500001889 д-р Петко Стойков Петков
2500001891 д-р Теодора Гаврилова Колева Акушерство и гинекология
2500001893 д-р Стоянка Тодорова Кочешева Трудова медицина
2500001894 д-р Пламена Севова Георгиева Клинична микробиология
2500001896 д-р Ана Василева Чалъмова Анестезиология и интензивно лечение
2500001900 д-р Донета Маринова Димитрова Нервни болести
2500001903 д-р Дечо Петров Дечев Ушно-носно-гърлени болести
2500001906 д-р Дима Златкова Златева Педиатрия
2500001907 д-р Мирослава Тодорова Петрова-Досева
2500001908 д-р Ралица Красимирова Пейчева-Янчева Педиатрия
2500001910 д-р Петя Иванова Тодорова Очни болести
2500001911 д-р Олга Кривошеева-Василева
2500001914 д-р Радмила Пановска-Господинова Педиатрия
2500001916 д-р Севдалина Алекова Тодорова Обща медицина
2500001918 д-р Генко Маринов Канев Обща медицина
2500001919 д-р Анелия Стефанова Дакова