Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 1251-1275 от 1600.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500001820Доцент д-р Нойко Стефанов Станилов Хирургия
2500001822 д-р Йорданка Иванова Енчева-Георгиева Физикална и рехабилитационна медицина
2500001823 д-р Исам АлАтар
2500001826 д-р Димитър Танев Димитров Кожни и венерически болести
2500001827 д-р Тома Трифонов Божинов Хирургия
2500001829 д-р Стамен Бонев Касалов Ендокринология и болести на обмяната
2500001831 д-р Тунджай Рамадан Йозтюрк Очни болести
2500001832 д-р Алексей Владимирович Аносов Хирургия
2500001838 д-р Десислава Стефанова Радева Педиатрия, Неонатология
2500001842 д-р Татяна Христова Пракова Психиатрия
2500001843 д-р Галина Аргирова Аргирова
2500001844 д-р Пламен Колев Пенев Кожни и венерически болести
2500001846 д-р Веселин Иванов Панчев
2500001847 д-р Невен Гаврилов Колев Педиатрия
2500001848 д-р Камен Манолов Колев Психиатрия
2500001849 д-р Веселина Тодорова Иванова Клинична лаборатория
2500001850 д-р Стоян Иванов Стоянов Урология, Социална медицина и здравен мениджмънт
2500001851 д-р Петър Любомиров Филипов
2500001859 д-р Таня Петрова Попова Вътрешни болести
2500001860 д-р Георги Благоев Колев Ушно-носно-гърлени болести
2500001862 д-р Георги Николов Попниколов Обща медицина
2500001863 д-р Мария Павловна Петрова Нервни болести
2500001864 д-р Виолина Пейкова Тодева-Димитрова Кожни и венерически болести
2500001866 д-р Даниела Каменова Бойчева Пневмология и фтизиатрия
2500001867 д-р Росен Недялков Илиев Нефрология