Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 176-200 от 1628.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500000156 д-р Ваньо Неделчев Георгиев
2500000157 д-р Ваня Банчева Славова Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)
2500000160 д-р Ваня Георгиева Тешева Психиатрия
2500000161 д-р Ваня Георгиева Карабойдева Епидемиология на инфекциозните болести, Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)
2500000163 д-р Ваня Димова Илиева-Фъртунова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2500000164 д-р Ваня Динкова Балабанова Вътрешни болести, Нефрология
2500000165 д-р Ваня Иванова Райковска Нервни болести
2500000166 д-р Ваня Коева Бончева Вътрешни болести
2500000167 д-р Ваня Койчева Симова Обща медицина
2500000168 д-р Ваня Николова Танева-Лалева
2500000169 д-р Ваня Станчева Владимирова Физикална и рехабилитационна медицина
2500000170 д-р Ваня Стефанова Кръстева
2500000173Доцент д-р Ваня Цонева Иванова дмнКлинична лаборатория
2500000178 д-р Васил Иванов Иванов Нервни болести
2500000179 д-р Васил Кирилов Талев Епидемиология на инфекциозните болести
2500000180 д-р Васил Славов Савов Хирургия, Ортопедия и травматология
2500000182 д-р Васил Тончев Чолаков Вътрешни болести
2500000184 д-р Васка Йорданова Сандева Обща медицина
2500000185 д-р Велемира Владимирова Шишкова Обща медицина
2500000186 д-р Велимира Цонева Семерджиева Обща медицина
2500000187 д-р Велина Димова Черкезова Вътрешни болести, Клинична хематология
2500000188 д-р Велина Иванова Манчева-Ганева
2500000189 д-р Величка Петкова Симова Вътрешни болести
2500000190 д-р Велчо Велев Атанасов
2500000191 д-р Велчо Стоянов Нанчев