Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 1601-1625 от 1629.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500002352 д-р Маргарита Иванова Самоковлиева
2500002353 д-р Станимир Стоянов Ацев
2500002354 д-р Симона Апостолова Косева
2500002355 д-р Ема Йовановска Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2500002358 д-р Десислава Тенчева Влашева
2500002359 д-р Николай Владимиров Генов
2500002360 д-р Пламена Иванова Колева
2500002361 д-р Евелина Емилова Даскалова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2500002362 д-р Доника Дениславова Димова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2500002363 д-р Божидара Петрова Колева
2500002364 д-р Георги Димитров Георгиев
2500002365 д-р Цанко Тенчев Тодоров
2500002366 д-р Александра Славова Славова
2500002367 д-р Гюляр Сашева Личева
2500002368 д-р Виктория Илиева Дякова
2700000063 д-р Бонка Кирилова Кюркчийска
2700000067 д-р Борислав Георгиев Узунов Хирургия
2700000879 д-р Янчо Василев Терзиев
2700000895 д-р Любомир Милков Филипов Вътрешни болести
2700000968 д-р Георги Валентинов Маринов Кардиология
2800000296 д-р Кирил Найденов Кирилов
2900000032 д-р Божил Димитров Божилов Нервни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
2900000289 д-р Мария Радкова Ангелова-Стоянова Пневмология и фтизиатрия
2900000447 д-р Стоянка Петкова Мантарева-Георгиева Вътрешни болести, Кардиология
2900000501 д-р Тодор Петров Борисов Клинична лаборатория