Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 1551-1575 от 1628.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500002272 д-р Тотина Гео Цировска
2500002273 д-р Десислава Петкова Георгиева
2500002274 д-р Вития Руменова Виденова
2500002275 д-р Пламен Петков Мирчев
2500002276 д-р Биляна Атанасова Божинова
2500002277 д-р Вангел Вангеловски
2500002279 д-р Калоян Ивайлов Петров
2500002280 д-р Радослав Георгиев Георгиев
2500002281 д-р Йозлем Ватансевер
2500002282 д-р Деспина Христоска
2500002283 д-р Здравко Христов Станев
2500002284 д-р Светлана Василевна Танева
2500002285 д-р Ангел Евгениев Тодев
2500002286 д-р Виктория Трендафилова Трендафилова
2500002288 д-р Георги Василев Захариев
2500002289 д-р Емилия Станимирова Стоименова
2500002290 д-р Мария Данчева Карагеоргиева
2500002291 д-р Нурхан Юсеин Юсеин
2500002292 д-р Галина Георгиева Георгиева
2500002293 д-р Павлин Апостолов Терзиев
2500002295 д-р Ванеса Христова Пиличева-Хаджиева
2500002298 д-р Елена Иванова Иванова
2500002299 д-р Петя Димитрова Христова
2500002300 д-р Сибел Айдън Ибрям
2500002301 д-р Велиана Колева Генчева