Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 126-150 от 1632.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500000110 д-р Бойчо Денчев Бойчев Вътрешни болести, Кардиология
2700000063 д-р Бонка Кирилова Кюркчийска
2500000111 д-р Бонка Стефанова Грънчарова Клинична лаборатория
2500000112 д-р Борислав Байчев Василев Образна диагностика
2500000113 д-р Борислав Боянов Борисов Вътрешни болести, Кардиология
2700000067 д-р Борислав Георгиев Узунов Хирургия
2100000051 д-р Борислав Йовчев Русев
2500000115 д-р Борислав Йорданов Недев Педиатрия
2500000116Доцент д-р Борислав Николов Попов Медицинска генетика
2500000118Доцент д-р Борислава Георгиева Чакърова дмнМедицинска паразитология
2500002335 д-р Борислава Пламенова Арабаджиева
2500000119 д-р Боряна Божидарова Белчева
2500000120 д-р Боряна Живкова Желева Вътрешни болести
2500002271 д-р Боряна Живкова Желева Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2500000121Доцент д-р Боряна Миткова Парашкевова-Симеонова дмнСоциална медицина и здравен мениджмънт
2500000122 д-р Боряна Стоянова Маргаритова Вътрешни болести
2500002188 д-р Бояна Ваньова Петрова
2500002127 д-р Бушра Насер
2500000126 д-р Валентин Ангелов Велев Обща и клинична патология
2500000127 д-р Валентин Борков Вълканов Вътрешни болести, Гастроентерология
2500000128 д-р Валентин Вълчев Вълчев Спешна медицина
2500000129 д-р Валентин Георгиев Врачев Вътрешни болести, Клинична хематология
2500000130 д-р Валентин Георгиев Маринов Ушно-носно-гърлени болести
2500000131Доцент д-р Валентин Димитров Васев Ортопедия и травматология
2500001946 д-р Валентин Димитров Вълков Ортопедия и травматология