Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 1426-1450 от 1628.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500002119 д-р Стоимен Йорданов Гечев Физикална и рехабилитационна медицина
2500002120 д-р Павлина Пройчева Колева
2500002121 д-р Илия Колевски
2500002122 д-р Александър Недков Димитров
2500002123 д-р Уфук Анъл Сезгин
2500002124 д-р Венелина Александрова Иванова
2500002125 д-р Станислава Маринова Михайлова
2500002127 д-р Бушра Насер
2500002128 д-р Пламен Алексеев Челебийски
2500002129 д-р Татяна Стоянова Синева
2500002131 д-р Неделина Христова Малчева
2500002132 д-р Галя Светославова Стоилова
2500002133 д-р Рени Ясенова Хаджиева
2500002135 д-р Деница Дончева Петрова
2500002136 д-р Сурай Салиев Мюслюмов
2500002137 д-р Радостина Йорданова Цинцарска
2500002138 д-р Йордан Георгиев Йорданов
2500002140 д-р Божидар Иванов Василев Акушерство и гинекология
2500002144 д-р Илияна Петрова Петрова
2500002145 д-р Диляна Емилианова Иванова Очни болести
2500002146 д-р Крум Валентинов Маринов
2500002147 д-р Генадий Неделчев Тотев
2500002148 д-р Коста Апостолов Терзиев
2500002149 д-р Ахмед Исмаил Реджеп
2500002150 д-р Иван Ганчев Иванов