Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 1426-1450 от 1627.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500002101 д-р Радостина Стефанова Делийска
2500002104 д-р Даниел Марио Делийски
2500002105 д-р Дияна Димова Петрова
2500002106 д-р Ангел Делчев Терзиев
2500002108 д-р Петя Георгиева Дичева
2500002110 д-р Соня Желязкова Иванова
2500002111 д-р Весела Дианова Георгиева
2500002112 д-р Огуз Беркай Батмазоглу Кардиология
2500002113 д-р Фатмегюл Исмет Реджеп
2500002116 д-р Метин Кадир Мустафа
2500002117 д-р Добромир Николаев Николаев
2500002118 д-р Вяра Николова Захариева
2500002119 д-р Стоимен Йорданов Гечев Физикална и рехабилитационна медицина
2500002120 д-р Павлина Пройчева Колева
2500002121 д-р Илия Колевски
2500002122 д-р Александър Недков Димитров
2500002123 д-р Уфук Анъл Сезгин
2500002124 д-р Венелина Александрова Иванова
2500002125 д-р Станислава Маринова Михайлова
2500002127 д-р Бушра Насер
2500002128 д-р Пламен Алексеев Челебийски
2500002129 д-р Татяна Стоянова Синева
2500002131 д-р Неделина Христова Малчева
2500002132 д-р Галя Светославова Стоилова
2500002133 д-р Рени Ясенова Хаджиева