Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 1401-1425 от 1630.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500002085 д-р Марияна Николаева Георгиева Детска неврология
2500002086 д-р Благой Атанасов Карамачев
2500002087 д-р Радослава Георгиева Йорданова-Илиева
2500002089 д-р Виделина Тошкова Видева-Димитрова
2500002093 д-р Тодорче Стаменов
2500002094 д-р Нежла Расим Юмер
2500002096 д-р Теодора Тихомирова Тотева-Петкова
2500002097 д-р Асия Ведат Рушуд
2500002098 д-р Филис Боянова Казалиева
2500002099 д-р Емил Тихомиров Енчев
2500002100 д-р Лефтер Насто
2500002101 д-р Радостина Стефанова Делийска
2500002105 д-р Дияна Димова Петрова
2500002106 д-р Ангел Делчев Терзиев
2500002108 д-р Петя Георгиева Дичева
2500002110 д-р Соня Желязкова Иванова
2500002111 д-р Весела Дианова Георгиева
2500002113 д-р Фатмегюл Исмет Реджеп
2500002117 д-р Добромир Николаев Николаев
2500002118 д-р Вяра Николова Захариева
2500002119 д-р Стоимен Йорданов Гечев Физикална и рехабилитационна медицина
2500002120 д-р Павлина Пройчева Колева
2500002121 д-р Илия Колевски
2500002122 д-р Александър Недков Димитров
2500002123 д-р Уфук Анъл Сезгин