Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 101-125 от 1600.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500001979 д-р Барри Алуин Хирургия
2500000095 д-р Белин Димитров Папазчев
0800000602 д-р Белчо Колев Белчев Хирургия
2500000096 д-р Белчо Радев Добрев
2500000097 д-р Белчо Тодоров Белчев Урология
2500002276 д-р Биляна Атанасова Божинова
2500000098 д-р Бинка Миткова Караджова-Добрева
2500000099 д-р Бисер Александров Макелов Ортопедия и травматология
2500002069 д-р Бистра Наумова Наумова
2500000100 д-р Бистра Стефанова Костадинова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2900000551 д-р Биянка Митова-Димова
2500002086 д-р Благой Атанасов Карамачев
2100000046 д-р Богдан Кънчев Богданов Анестезиология и интензивно лечение
2500000104 д-р Богдана Георгиева Иванова
2500000105 д-р Богдана Йорданова Величкова-Николова Клинична микробиология
2500000108 д-р Богомил Вълчев Иванов
2500002140 д-р Божидар Иванов Василев Акушерство и гинекология
1500000542 д-р Божидар Петров Цветанов Неврохирургия
2500002193 д-р Божидара Йорданова Костова
2900000032 д-р Божил Димитров Божилов Нервни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
2500001597 д-р Бойка Георгиева Трифонова Вътрешни болести, Кардиология
2500000110 д-р Бойчо Денчев Бойчев Вътрешни болести, Кардиология
2700000063 д-р Бонка Кирилова Кюркчийска
2500000111 д-р Бонка Стефанова Грънчарова Клинична лаборатория
2500000112 д-р Борислав Байчев Василев Образна диагностика