Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 76-100 от 1628.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2300013561 д-р Веселин Филипов Методиев
2300013904 д-р Яница Тодорова Раева Акушерство и гинекология
2300014053 д-р Атанас Славов Славов
2400000876 д-р Валя Стефанова Бадева Вътрешни болести
2400000997 д-р Пенка Добрева Иванова Педиатрия
2400001095 д-р Петя Петрова Ненчева
2500000001 д-р Абдулбасит Ахмед Раджу Педиатрия
2500000006 д-р Албена Василева Христова Обща медицина
2500000007 д-р Албена Георгиева Лучева Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2500000010 д-р Албена Иванова Тодорова
2500000011Професор д-р Александър Емилов Юлиянов дмнХирургия, Медицинска онкология
2500000012 д-р Амер Абдула Али Базара
2500000017Доцент д-р Ангел Илиев Попхаритов дмнХирургия
2500000022 д-р Ангел Петров Минков Вътрешни болести, Обща медицина
2500000024 д-р Ангел Събов Будаков Анестезиология и интензивно лечение
2500000027 д-р Андрей Андреев Пънчев
2500000029 д-р Андрей Христов Митевски Анестезиология и интензивно лечение
2500000032 д-р Анелия Димитрова Димитрова-Петрова Педиатрия
2500000033 д-р Анелия Димитрова Тенева Вътрешни болести, Нефрология
2500000034 д-р Анелия Люцканова Тотева Вътрешни болести
2500000036 д-р Анелия Петрова Славова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2500000037 д-р Анета Бойчева Борисова Лъчелечение, Медицинска онкология
2500000038 д-р Анета Веселинова Славова Педиатрия
2500000039 д-р Анета Николова Диамандиева-Матева Вътрешни болести
2500000040 д-р Анета Тенева Каратанева Очни болести