Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 76-100 от 1600.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500000072 д-р Апостол Костов Терзиев
2500002265 д-р Асен Димитров Личев
2500000074 д-р Асен Рангелов Гешев
2500002097 д-р Асия Ведат Рушуд
2500000075 д-р Асма Салех Аббас Нервни болести
2500000076 д-р Ася Иванова Омайникова-Дамянова Обща медицина
2500000077 д-р Атам Арменак Саркисян Акушерство и гинекология
2500000079 д-р Атанас Веселинов Дърмонов Ортопедия и травматология
2500000081 д-р Атанас Георгиев Тодоров Авиационна медицина, Физикална и рехабилитационна медицина
2500002031 д-р Атанас Динков Димитров
2500000082 д-р Атанас Драгов Атанасов
2500000083 д-р Атанас Жеков Атанасов Анестезиология и интензивно лечение
2500000084 д-р Атанас Иванов Тодоров Анестезиология и интензивно лечение
2500000086 д-р Атанас Койчев Койчев Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2500000087 д-р Атанас Мирчев Матев Медицинска онкология, Хирургия
2500002009 д-р Атанас Начев Влайков
2300014053 д-р Атанас Славов Славов
2500000091 д-р Атанас Стефанов Атанасов Ушно-носно-гърлени болести
2500000092 д-р Атанас Стоянов Янев Акушерство и гинекология
2500000094 д-р Атанаска Иванова Линчева Вътрешни болести
2500002057 д-р Ахмад Катме
2500002149 д-р Ахмед Исмаил Реджеп
2500002074 д-р Ахмет Гюнер
2500002200 д-р Ахмет Йълдъръм
2500002182 д-р Баки Кишмироглу