Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 51-75 от 1629.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2100000734 д-р Теодора Димитрова Иванова Физикална и рехабилитационна медицина
2100000747 д-р Златомир Иванов Илинов Хирургия, Гръдна хирургия
2100000761 д-р Ясен Трифонов Иванов Акушерство и гинекология
2100000776 д-р Сезер Сейфи Мутлу
2100000777 д-р Кирил Стефанов Славейков
2100000778 д-р Калина Златкова Трифонова-Славейкова Очни болести
2100000787 д-р Васил Светозаров Лещевски Кардиология
2100000791 д-р Александар Здравески
2100000795 д-р Александра Здравеска
2100000802 д-р Мария Димитрова Георгевска-Тодорова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2100000813 д-р Ристо Голев
2200000141 д-р Елка Ангелова Ангелова
2200000470 д-р Соня Здравкова Спилкова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2300002744 д-р Диана Иванова Енева Кожни и венерически болести
2300002773 д-р Диана Славова Николова Вътрешни болести, Кардиология
2300002793 д-р Диляна Дянкова Гачева Кожни и венерически болести
2300003858 д-р Живка Тенева Чобанова Образна диагностика
2300004287 д-р Иван Стойчев Сираков Вътрешни болести, Гастроентерология
2300005777Доцент д-р Маргарит Маринов Пенев дмнВътрешни болести, Кардиология
2300011340 д-р Александра Йовкова Александрова Очни болести
2300011413 д-р Ален Танев Петров Хирургия
2300011509 д-р Недялка Димитрова Кабаджова
2300011604 д-р Гасан Фарах Ендокринология и болести на обмяната
2300011731 д-р Живко Дичков Дичев Кардиология
2300012231 д-р Красимира Николова Гайтанджиева-Накова