Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 51-75 от 1647.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500002410 д-р Ани Веселинова Иванова
2500000043 д-р Анка Йорданова Мързянова Ендокринология и болести на обмяната
2500000044 д-р Анка Маринова Калайджиева
2500001818 д-р Анка Франческова Николова Нервни болести, Физикална и рехабилитационна медицина
2500000047 д-р Анна Живкова Нанчева Педиатрия
2500002252 д-р Анриета Невянова Неделчева
2500000051 д-р Антоанета Димитрова Атанасова Обща медицина
2500001601 д-р Антоанета Златева Николаева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2500000052 д-р Антоанета Иванова Георгиева-Рудева
1000000497 д-р Антоанета Мартинова Георгиева Очни болести
2500002063 д-р Антоанета Методиева Тенева-Петровска Кардиология
2500000054 д-р Антоанета Михайлова Бачовска-Костадинова Ушно-носно-гърлени болести
2500000055 д-р Антоанета Христова Дянкова-Тодорова Акушерство и гинекология
2500002324 д-р Антон Видев Видев Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2500001760 д-р Антон Иванов Елкин Съдова хирургия
2500000056 д-р Антон Петров Нинов Обща медицина
2500000057 д-р Антон Христов Димитров Физикална и рехабилитационна медицина
2500002239 д-р Антон Христов Павлов
2500000058 д-р Антоний Костов Тенев Вътрешни болести
2500000059 д-р Антонин Георгиев Гечев Нервни болести
2500002390 д-р Антонина Антонова Деделянова
2500000060 д-р Антонина Йорданова Калчева
2500002049 д-р Антонио Кочоски
2500000061 д-р Антония Ангелова Бинева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2500001939 д-р Антония Бойкова Велева Инфекциозни болести, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар