Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 26-50 от 1628.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1700004386 д-р Христина Петрова Стоянова
1700004414 д-р Ивелина Ганчева Иванова Пневмология и фтизиатрия, Анатомия, хистология и цитология
1700004614 д-р Севинч Ремзи Хамза Анатомия, хистология и цитология
1700004639 д-р Марян Деспотоски Кардиология
1700004682 д-р Ана Маринков Гастроентерология
1800000397 д-р Али Юсуфов Алиев
1900001004 д-р Хамди Юсеин Салиф
2100000003 д-р Аида Юлианова Караминчева Нервни болести
2100000017 д-р Анелия Пенкова Ботева-Георгиева Ушно-носно-гърлени болести
2100000046 д-р Богдан Кънчев Богданов Анестезиология и интензивно лечение
2100000051 д-р Борислав Йовчев Русев
2100000063 д-р Васил Георгиев Недялков
2100000090 д-р Виделина Тодорова Иванова-Русева Обща медицина
2100000132 д-р Георги Русев Георгиев Анестезиология и интензивно лечение
2100000222 д-р Доника Иванова Проданова Ендокринология и болести на обмяната, Обща медицина
2100000225 д-р Донка Желязкова Иванова Вътрешни болести
2100000250 д-р Елеонора Мохамед Бейт
2100000446 д-р Милослав Живков Славов Ушно-носно-гърлени болести
2100000486 д-р Николай Георгиев Арабаджиев Хирургия, Медицинска онкология
2100000549 д-р Радостина Йорданова Маркова-Джелебова Очни болести
2100000560 д-р Росица Жекова Дичева Вътрешни болести, Кардиология
2100000628 д-р Стоян Иванов Георгиев
2100000692 д-р Юлиан Славчев Кръстев Обща медицина
2100000699 д-р Яна Танчева Танчева Обща и клинична патология
2100000734 д-р Теодора Димитрова Иванова Физикална и рехабилитационна медицина