Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 26-50 от 1640.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1700004682 д-р Ана Маринков Гастроентерология
2500001731 д-р Анастасия Атанасова Михайлова
2500002106 д-р Ангел Делчев Терзиев
2500002285 д-р Ангел Евгениев Тодев
2500000017Доцент д-р Ангел Илиев Попхаритов дмнХирургия, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2500001689 д-р Ангел Николов Димов Хирургия, Медицинска онкология
2500000022 д-р Ангел Петров Минков Вътрешни болести, Обща медицина
2500000024 д-р Ангел Събов Будаков Анестезиология и интензивно лечение
2500000027 д-р Андрей Андреев Пънчев
2500000029 д-р Андрей Христов Митевски Анестезиология и интензивно лечение
2500002438 д-р Анелия Александрова Пърпова
2500002211 д-р Анелия Венелинова Василева Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2500000032 д-р Анелия Димитрова Димитрова-Петрова Педиатрия
2500000033 д-р Анелия Димитрова Тенева Вътрешни болести, Нефрология
2500000034 д-р Анелия Люцканова Тотева Вътрешни болести
2100000017 д-р Анелия Пенкова Ботева-Георгиева Ушно-носно-гърлени болести
2500000036 д-р Анелия Петрова Славова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2500001748 д-р Анелия Първанова Илиева Фармакология
2500001919 д-р Анелия Стефанова Дакова
2500000037 д-р Анета Бойчева Борисова Лъчелечение, Медицинска онкология
2500000038 д-р Анета Веселинова Славова Педиатрия
2500000039 д-р Анета Николова Диамандиева-Матева Вътрешни болести
2500000040 д-р Анета Тенева Каратанева Очни болести
2500002410 д-р Ани Веселинова Иванова
2500000043 д-р Анка Йорданова Мързянова Ендокринология и болести на обмяната