Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 401-425 от 1628.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500000472 д-р Евгений Руменов Борисов Анестезиология и интензивно лечение
2500000474Професор д-р Евгения Христакиева Христакиева дмКожни и венерически болести
2500000475 д-р Евдокия Петкова Карагенска Вътрешни болести, Ревматология, Обща медицина
2500000476Професор д-р Евелин Досев Обретенов дмнХирургия, Гръдна хирургия
2500000477 д-р Едриана Неделчева Едрева-Илиева Вътрешни болести
2500000478 д-р Екатерина Димитрова Маневска
2500000479 д-р Екатерина Желязкова Музева Педиатрия
2500000480 д-р Екатерина Христова Бирникова-Петкова Психиатрия
2500000481 д-р Елена Асенова Каранджулова-Петрова Нервни болести
2500000483 д-р Елена Вълкова Димитрова-Грозева Очни болести
2500000485 д-р Елена Георгиева Канева Медицинска паразитология
2500000487 д-р Елена Димитрова Михалева Гастроентерология
2500000488 д-р Елена Костова Стратева Педиатрия
2500000489 д-р Елена Маринова Стратева
2500000490 д-р Елена Милева Испирева Клинична лаборатория
2500000493 д-р Елена Славова Димитрова-Богданова Нервни болести
2500000494 д-р Елена Стоянова Кючукова Очни болести
2500000495 д-р Елена Стоянова Пройчева Образна диагностика
2500000496 д-р Елена Христова Гроздева Очни болести
2500000497 д-р Елена Христова Сурчева Педиатрия
2500000498 д-р Елеонора Василева Цонова Обща медицина
2500000500 д-р Елиза Николова Радева Нервни болести
2500000501 д-р Елисавета Цветкова Еленска Нервни болести
2500000502 д-р Елмира Минчева Ганчева Очни болести
2500000503 д-р Ема Ивайлова Стоянова