Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 326-350 от 1627.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500000364 д-р Дженьо Атанасов Дженев
2500000365 д-р Диян Георгиев Дойчев Вътрешни болести
2500000366 д-р Диан Динев Динев Вътрешни болести, Кардиология
2500000367 д-р Диана Ангелова Станкова
2500000368 д-р Диана Брайкова Петкова Обща медицина
2500000369 д-р Диана Василева Вълова-Танева Нервни болести
2500000370 д-р Диана Георгиева Колева Педиатрия
2500000372 д-р Диана Грозданова Георгиева Обща медицина
2500000373 д-р Диана Димитрова Лапарева-Иванова
2500000374 д-р Диана Желева Попова Обща медицина
2500000375 д-р Диана Желязкова Гешева Нуклеарна медицина
2500000376 д-р Диана Иванова Девлова Педиатрия
2500000377 д-р Диана Кирова Радева Социална медицина и здравен мениджмънт
2500000379 д-р Дияна Колева Прангова Обща и клинична патология
2500000380 д-р Диана Костадинова Баджакова
2500000381 д-р Диана Кънева Рашкова-Василева Обща медицина
2500000382 д-р Диана Люцканова Влашка-Петрова Нервни болести
2500000383 д-р Диана Михайлова Влаева Психиатрия
2500000384 д-р Дияна Петрова Дичева-Арабаджиева Кожни и венерически болести
2500000385 д-р Диана Среброзарова Златева Физикална и рехабилитационна медицина
2500000386 д-р Диана Тенева Танева Трудова медицина
2500000387 д-р Диляна Василева Желязкова Обща медицина
2500000388 д-р Димитрина Дочева Чакова Вътрешни болести
2500000389 д-р Димитрина Любенова Велчева Педиатрия
2500000390 д-р Димитринка Рускова Петкова