Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 301-325 от 1628.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500000331 д-р Даниела Кънчева Иванова Педиатрия
2500000332 д-р Даниела Маринова Въльовска Обща медицина
2500000334 д-р Даниела Стефанова Курумилева-Милева Обща медицина
2500000335 д-р Данчо Динев Динев
2500000336 д-р Дарина Георгиева Ковачева Вътрешни болести
2500000337 д-р Дарина Колева Гьокова
2500000338 д-р Дарина Радева Руканова Клинична микробиология
2500000339 д-р Дарина Русинова Сребрева Кожни и венерически болести
2500000340 д-р Дорина Тонева Прокопиева Нервни болести
2500000341 д-р Дафинка Петрова Койчева
2500000342 д-р Делчо Атанасов Бояджиев Обща медицина, Хирургия
2500000344 д-р Делян Николов Цветков
2500000345 д-р Деляна Христова Златева Ушно-носно-гърлени болести
2500000346 д-р Дениза Стефанова Пенкова Лъчелечение
2500000347 д-р Денка Атанасова Енчева Акушерство и гинекология
2500000348 д-р Денка Атанасова Михайлова Акушерство и гинекология
2500000350 д-р Денка Стоянова Русева
2500000351 д-р Денко Тонев Ситев
2500000353 д-р Десислава Борисова Георгиева-Червенска
2500000354 д-р Десислава Василева Делчева
2500000355 д-р Десислава Георгиева Драгиева Педиатрия
2500000356 д-р Детелин Димитров Соколов Анатомия, хистология и цитология, Социална медицина и здравен мениджмънт
2500000357 д-р Детелина Жечева Динева Акушерство и гинекология
2500000358 д-р Детелина Йорданова Комсийска Психиатрия
2500000361 д-р Деян Стефанов Танев Хирургия