Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 276-300 от 1635.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500000292 д-р Георги Костадинов Костов Обща медицина
2500000293 д-р Георги Кънев Узунов Педиатрия
2500000294 д-р Георги Любомиров Лисичков
2500000295Доцент д-р Георги Михайлов Арабаджиев Анестезиология и интензивно лечение
2500000297 д-р Гео Михайлов Цировски Хирургия, Медицинска онкология
2500000299 д-р Георги Николов Николов Обща медицина
2500000301Доцент д-р Георги Панов Панов дмПсихиатрия
2500000303 д-р Георги Петров Карабойдев Хирургия, Медицинска онкология
2500000304 д-р Георги Петров Михайлов
2500000305 д-р Георги Стойнов Илиев Образна диагностика
2500000309 д-р Гергана Бориславова Апостолова Ушно-носно-гърлени болести
2500000310 д-р Гергана Гавраилова Куюмджиева
2500000311 д-р Гергана Господинова Никова
2500000312 д-р Гергана Жекова Гунчева Педиатрия
2500000313 д-р Гергина Христова Димитрова Нервни болести
2500000314Доцент д-р Господин Стефанов Димов дмнАнестезиология и интензивно лечение
2500000316 д-р Господинка Хубенова Генова Акушерство и гинекология
2500000317 д-р Гошо Христов Грозев Урология
2500000318 д-р Грета Петрова Вълканова-Михова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2500000321Професор д-р Грозданка Томова Лазарова дмнКлинична микробиология
2500000322 д-р Дамян Георгиев Арабаджиев Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2500000323 д-р Дамянка Иванова Димова Нервни болести
2500000324 д-р Данаил Викторов Даков Акушерство и гинекология
2500000325 д-р Данаил Динев Христов Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите), Кардиология
2500000326Доцент д-р Даниел Георгиев Вълчев дмХирургия, Гръдна хирургия, Социална медицина и здравен мениджмънт