Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 226-250 от 1629.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500000217 д-р Веска Тенева Иванова Вътрешни болести, Клинична хематология
2500000219 д-р Виделина Минчева Танева-Георгиева
2500000220 д-р Виктория Мирчева Савова Акушерство и гинекология
2500000221 д-р Вилиан Ненов Кънин Обща медицина
2500000222 д-р Виолета Антонова Корчева Вътрешни болести
2500000223 д-р Виолета Атанасова Георгиева Вътрешни болести
2500000224 д-р Виолета Василева Иванова
2500000225 д-р Виолета Величкова Илиева Образна диагностика
2500000226 д-р Виолета Георгиева Божкова Анестезиология и интензивно лечение
2500000227 д-р Виолета Георгиева Денчева Клинична микробиология
2500000228 д-р Виолета Живкова Желева-Чукова Обща медицина
2500000229 д-р Виолетка Иванова Ершова Педиатрия
2500000230 д-р Виолета Кирилова Дукова Вътрешни болести, Нефрология
2500000233 д-р Виолета Танева Чакалова
2500000234 д-р Виолета Цветкова Николова Вътрешни болести, Спешна медицина, Ревматология
2500000235 д-р Владимир Борисов Чакъров Хирургия, Гръдна хирургия, Медицинска онкология
2500000236 д-р Владимир Величков Няголов Спортна медицина
2500000237 д-р Владимир Веселинов Николов Анестезиология и интензивно лечение
2500000239 д-р Владимир Господинов Желев Хирургия
2500000242 д-р Владимир Михайлов Кушев Анестезиология и интензивно лечение
2500000243 д-р Владимир Нейчев Трънов Психиатрия
2500000244 д-р Владимир Стоянов Инджов Очни болести
2500000245 д-р Владимир Събев Желев Вътрешни болести, Кардиология
2500000247 д-р Владимир Христов Хлебаров Обща медицина
2500000248 д-р Вълчо Димитров Вълев Обща медицина