Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София Област

Показване на 1-25 от 580.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0300001220 д-р Фанка Василева Коева
0400000812 д-р Димитър Стефанов Ганчев Ортопедия и травматология
0400002129 д-р Рафаел Мъгърдич Хачикян
0600000046 д-р Бранимир Веселинов Борисов Спортна медицина
1100000161 д-р Димитър Георгиев Бубураков
1100000290 д-р Кирил Георгиев Ленгарски Хирургия
1200000407 д-р Николай Цачев Николов
1400000186 д-р Георги Иванов Личев Вътрешни болести, Кардиология
1400000779 д-р Стефан Георгиев Лютов Хирургия, Урология
1500000310 д-р Милена Димова Цветкова Педиатрия
1500000411 д-р Слави Владимиров Станев Нервни болести
1600000162 д-р Боян Русев Марков Вътрешни болести, Кардиология
1600000337 д-р Владислав Георгиев Генов
1600001835 д-р Хафез Асад Гази-Алау
1600002795 д-р Уафик Абдул Наби Шараф Един Педиатрия
1700003890 д-р Александър Илиев Лилов Пневмология и фтизиатрия
2000000475 д-р Иво Тодоров Костов Анестезиология и интензивно лечение
2100000130 д-р Георги Николов Георгиев
2300000160 д-р Александър Коцев Колев
2300000340 д-р Андрей Милчев Милчев Вътрешни болести, Радиобиология, Обща медицина
2300000384 д-р Анелия Филипова Костова Педиатрия
2300000567 д-р Антоанета Петрова Владимирова Физикална и рехабилитационна медицина, Вътрешни болести
2300000695 д-р Аспарух Атанасов Атанасов Хирургия, Гръдна хирургия
2300000822 д-р Благой Велинов Станков Педиатрия
2300001129 д-р Буря Асенова Церовска Образна диагностика