Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София Област

Показване на 551-571 от 571.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2400000514 д-р Цветан Маринов Геров
2400000515 д-р Цветан Ненчев Ненчев Хирургия
2400000516 д-р Цветан Юлиев Алайков
2400000517 д-р Цветана Кирилова Иванова Вътрешни болести
2400000518 д-р Цветана Николова Маринова Педиатрия, Обща медицина
2400000519 д-р Цветана Руменова Димова Педиатрия
2400000907 д-р Цветанка Димитрова Праматарова Нервни болести
2400000521 д-р Цветанка Пеева Багдатова Обща медицина
2400000523 д-р Цветелина Добрева Петкова Психиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
2400001097 д-р Цветелина Милчева Владимирова-Димитрова Ендокринология и болести на обмяната
2400000525 д-р Цветелина Христова Георгиева Хигиена на детско-юношеската възраст
2400000528 д-р Ценка Хичкова Георгиева Инфекциозни болести
2400000868 д-р Цецка Момчилова Добрева
2400001101 д-р Цоло Даниелов Пешев
2400000530 д-р Чавдар Василев Гелов
2400000531 д-р Чавдар Димитров Дилов Психиатрия
2400000854 д-р Юли Рангелов Соколов
2300009931 д-р Юлиана Петрова Костова Очни болести
2400000946 д-р Юлия Василева Миланова Педиатрия, Обща медицина
2400000889 д-р Юлия Иванова Стоянова Обща медицина
2400001111 д-р Юлияна Мирославова Дончева