Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София Област

Показване на 451-475 от 580.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2400000407 д-р Рени Александрова Атанасова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2400000410 д-р Роза Драгомирова Анева Хирургия
2400000411 д-р Роза Крумова Митрева Обща медицина
2400000412 д-р Розалина Николова Илиева Комунална хигиена
2400000824 д-р Розита Любенова Хинова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2400000414 д-р Росен Василев Арсов Клинична лаборатория, Кожни и венерически болести
2400000415 д-р Росен Димитров Кайтазов Физикална и рехабилитационна медицина
2400000416 д-р Росен Димитров Филипов Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2400000825 д-р Росен Цветанов Билчев Образна диагностика, Акушерство и гинекология
2400001104 д-р Росица Любенова Георгиева Акушерство и гинекология
2400000992 д-р Росица Спасова Рашкова
2400000419 д-р Росица Стоянова Минчева-Боюкова Клинична лаборатория
2400000421 д-р Румен Атанасов Атанасов Образна диагностика
2400000827 д-р Румен Димитров Белберов
2400000423 д-р Румен Иванов Бончев Ортопедия и травматология
2400000890 д-р Румен Константинов Панайотов Хирургия
2400000424 д-р Румен Любомиров Стоянов Психиатрия
2400000426 д-р Румяна Атанасова Ружина
2400000428 д-р Румяна Георгиева Йоцова-Чешмеджиева Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2400000828 д-р Румяна Любенова Велкова Вътрешни болести
2400000430 д-р Румяна Малинова Тодорова Кожни и венерически болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
2400000958 д-р Румяна Петрова Чингова-Стаменова Очни болести
2400000431 д-р Сава Петров Савчев
2400000433 д-р Саша Владимирова Николова
2400000434 д-р Сашка Иванова Маринова-Декова Нервни болести