Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София Област

Показване на 401-425 от 580.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2400000808 д-р Николай Степанович Калмаков
1200000407 д-р Николай Цачев Николов
2400000356 д-р Николинка Петрова Баранска - Трифонова Вътрешни болести, Нефрология
2400000357 д-р Нина Бориславова Дилова Образна диагностика
2400000894 д-р Нина Борисова Димитрова-Методиева
2400000358 д-р Нина Иванова Присадникова Вътрешни болести
2400000968 д-р Нина Петрова Вакарелска-Димитрова
2400000359 д-р Нина Петрова Гацова-Профирова Физикална и рехабилитационна медицина
2400000881 д-р Огнян Теодосиев Тодоров Обща медицина
2400000363 д-р Оксана Иванова Турлакова Нервни болести
2400001056 д-р Олаф Ендзин дм
2400000366 д-р Орлин Вълчинов Димитров
2400000369 д-р Павел Иванов Делибашев Ушно-носно-гърлени болести
2400000370 д-р Павел Стаменов Колев Нервни болести
2400000371 д-р Павлина Иванова Дакова Очни болести
2400000809 д-р Павлина Николаева Алашка Обща медицина
2400000970 д-р Паулина Пенева Мичева Обща медицина
2300007391 д-р Пелагия Антонова Димова Хигиена на детско-юношеската възраст
2300010622 д-р Пенка Илиева Илиева Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2300007410 д-р Пенка Кирилова Кинова-Миленкова Анестезиология и интензивно лечение
2400000376 д-р Пенка Христова Маринова-Керафейна Педиатрия
2400000378 д-р Петранка Иванова Бочева Анестезиология и интензивно лечение
2400000948 д-р Петранка Игнатова Кръстанова Обща медицина
2400000379 д-р Петър Велинов Петров Инфекциозни болести
2400000380 д-р Петър Георгиев Петров