Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 10326-10350 от 10467.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500000132 д-р Валентин Димитров Димитров Педиатрия
2500000240 д-р Владимир Живков Владимиров Хирургия
2500000302 д-р Георги Петков Новаков Нервни болести
2500000329 д-р Даниела Диманова Карафизиева-Касабова Физикална и рехабилитационна медицина
2500000405 д-р Димитър Евгениев Тонев Вътрешни болести
2500000422 д-р Димитър Филев Христозов Хирургия
2500000469 д-р Евгени Недев Влаев Ортопедия и травматология, Обща медицина
2500000529 д-р Жасмина Драгомирова Кюркчиева Обща медицина, Клинична лаборатория
2500000542 д-р Живка Петкова Георгиева Вътрешни болести, Клинична алергология
2500000624 д-р Иван Петков Несторов Педиатрия
2500000627 д-р Иван Петров Кючуков Хирургия
2500000704 д-р Йорданка Захариева Кръстева-Димитрова Клинична лаборатория
2500000754 д-р Красимир Марков Ганчев Ушно-носно-гърлени болести
2500000760 д-р Красимир Христофоров Ангелов Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия, Кардиология
2500000854Доцент д-р Мариана Иванова Гойчева дмВътрешни болести, Ревматология
2500000900Доцент д-р Мария Младенова Грозева кмнСъдебна медицина и деонтология
2500000963 д-р Мирона Господинова Димитрова Педиатрия
2500000987 д-р Михаил Стоянов Марзянов Вътрешни болести
2500000993 д-р Надежда Борисова Йорданова Педиатрия
2500001012 д-р Наталия Василева Кръстева-Димитрова
2500001077 д-р Нина Станиславова Недева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2500001147 д-р Петя Господинова Минева Физикална и рехабилитационна медицина
2500001187 д-р Радостина Димова Димова Нервни болести
2500001219 д-р Румен Александров Маринов дмПедиатрия, Детска кардиология
2500001237 д-р Румяна Стойчева Янева