Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 151-175 от 10914.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400004014 д-р Петя Николаева Николова Нуклеарна медицина
0400004025 д-р Георги Валентинов Иванов Хирургия
0400004048 д-р Анна Петрова Ганчева
0400004093 д-р Тодор Владимиров Геров Ортопедия и травматология
0400004110 д-р Александър Митков Симов Психиатрия
0400004175 д-р Боряна Венциславова Ралчева-Жекова Военномедицинско планиране
0400004219 д-р Салам Рафик Ахмед Абу Зариба
0400004257 д-р Йолина Руменова Бялколева
0400004262 д-р Соня Кирчева Драганова
0400004263 д-р Марина Йовчева
0400004287 д-р Ралица Мариянова Николова
0400004289 д-р Веселина Владимирова Карчева
0400004309 д-р Кристина Иванова Филипова-Станчева
0400004314 д-р Александър Илиянов Стефанов Ортопедия и травматология
0400004371 д-р Михаела Дончева Стоянова
0400004387 д-р Самер Ибрахим Шокър Кожни и венерически болести
0400004511 д-р Нелиз Изетова Акифова
0400004523 д-р Малина Захариева Димитрова
0400004535 д-р Виктория Валентинова Паскалева
0400004547 д-р Димитрина Хеджази
0400004549 д-р Наделина Добромирова Денчева
0400004593 д-р Чавдар Юриев Караджов
0400004626 д-р Петър Детелинов Димитров
0400004683 д-р Юлия Кирилова Димитрова
0400004685 д-р Пламен Димитров Войков