Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 101-125 от 10914.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400000987 д-р Жени Нейкова Димитрова-Пенева Вътрешни болести, Ревматология
0400001021 д-р Здравка Николова Семерджиева Вътрешни болести
0400001046 д-р Зорница Георгиева Чешмеджиева
0400001083 д-р Иван Иванов Манев Ушно-носно-гърлени болести
0400001173 д-р Илияна Стефанова Илиева Клинична лаборатория
0400001266 д-р Камен Красимиров Недев Лъчелечение
0400001607 д-р Мария Иванова Ненкова-Жекова Ушно-носно-гърлени болести
0400001701 д-р Миланка Йорданова Драган дмнАкушерство и гинекология
0400001714Доцент д-р Милена Димитрова Енчева дмВътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0400001827 д-р Нели Александрова Фиалковска Ушно-носно-гърлени болести
0400002127 д-р Ралица Райчева Делиганева Педиатрия, Детска неврология
0400002502 д-р Таня Събева Георгиева Очни болести
0400002676 д-р Цветелина Стефанова Карабелова Анестезиология и интензивно лечение
0400002713 д-р Юлия Косева Попова Вътрешни болести
0400002869 д-р Симеон Бориславов Церовски Образна диагностика
0400002896 д-р Георгиос Николаос Касаветис Анестезиология и интензивно лечение
0400002924 д-р Любозар Димитров Никитасов Кардиология
0400003301 д-р Даниела Владимирова Иванова Анестезиология и интензивно лечение
0400003302 д-р Виолета Вутева Катева-Георгиева Нервни болести
0400003345 д-р Елена Георгиева Петкова Клинична алергология
0400003351 д-р Радостина Петкова Илиева-Славчева Кардиология
0400003354 д-р Ваня Йонкова Йовчева Ушно-носно-гърлени болести
0400003355 д-р Нихад Алхури Ушно-носно-гърлени болести
0400003383 д-р Антоанета Трифонова Гатева дмЕндокринология и болести на обмяната
0400003412 д-р Сейедмахмуд Пишнамази