Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 10401-10425 от 10635.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2400000409 д-р Роберт Христов Стоянов Акушерство и гинекология, Медицинска онкология
2400000427 д-р Румяна Василева Асенова
2400000429 д-р Румяна Драгомирова Грънчарова Кожни и венерически болести
2400000440 д-р Светлана Дочева Кинкина Акушерство и гинекология
2400000442 д-р Светослав Георгиев Червенков Анестезиология и интензивно лечение
2400000444 д-р Сергей Кирилов Сергеев Хирургия
2400000447 д-р Симеон Ефтимов Тодоров Хирургия, Анестезиология и интензивно лечение
2400000455 д-р Снежанка Петрова Белева Физикална и рехабилитационна медицина
2400000463 д-р Станка Кирилова Александрова Образна диагностика
2400000467 д-р Стефан Георгиев Димитров Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2400000472 д-р Стефчо Димитров Белкин Акушерство и гинекология
2400000484 д-р Татяна Богданова Настева Обща медицина
2400000491 д-р Татяна Любенова Димитрова Вътрешни болести
2400000524 д-р Цветелина Лазарова Цанова Вътрешни болести, Клинична алергология
2400000535 д-р Янита Иванова Джурова Очни болести
2400000695 д-р Ана Симеонова Николова Спешна медицина
2400000697 д-р Боряна Радева Узунова Педиатрия, Детска нефрология и хемодиализа
2400000699 д-р Ваня Емилова Коджиа
2400000702 д-р Зорница Ташкова Николова
2400000703 д-р Ирина Здравкова Божинова-Аврамова Педиатрия, Неонатология
2400000723 д-р Божидар Руменов Парашкевов
2400000725 д-р Борислав Сергеев Лунд Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2400000727 д-р Буен Николов Тодоров Хирургия
2400000731 д-р Васил Страшимиров Козаров Хирургия, Кардиохирургия, Съдова хирургия
2400000732 д-р Васко Симеонов Данчев