Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 10201-10225 от 10467.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2400000161 д-р Елена Павлова Кърнолска Вътрешни болести
2400000163 д-р Елена Христова Пашова Акушерство и гинекология
2400000165 д-р Елица Димитрова Василева Клинична лаборатория
2400000167 д-р Елка Георгиева Ризова Акушерство и гинекология
2400000173 д-р Емилия Димитрова Велева Психиатрия
2400000175 д-р Емилия Филева Филева-Велева Вътрешни болести, Кардиология
2400000187 д-р Зоя Николова Иванова Анестезиология и интензивно лечение
2400000198 д-р Иван Иванов Лазаров Акушерство и гинекология
2400000206 д-р Иван Тодоров Христов Вътрешни болести
2400000219 д-р Ина Лалкова Бучкова Медицинска паразитология
2400000223Доцент д-р Искра Димитрова Такева-Здравкова Физикална и рехабилитационна медицина
2400000232 д-р Камелия Василева Илиева-Вълчева Педиатрия, Неонатология
2400000252 д-р Ксения Илиева Младенова Вътрешни болести, Кардиология
2400000254 д-р Лариса Боянова Пенева Очни болести
2400000261 д-р Лилия Иванова Георгиева Ушно-носно-гърлени болести
2400000278 д-р Людмил Александров Върляков Анестезиология и интензивно лечение
2400000283 д-р Магдалина Илиева Клисурска Психиатрия
2400000284 д-р Мадлена Николаева Николова Вътрешни болести, Ревматология
2400000298 д-р Мариела Стефанова Василева-Доросиева Образна диагностика
2400000301 д-р Мария Асенова Мингова Кожни и венерически болести
2400000304 д-р Мария Димитрова Чолакова Вътрешни болести, Медицинска онкология
2400000308 д-р Мария Няголова Апостолова-Ряхова Кожни и венерически болести
2400000310 д-р Мая Александрова Йонова
2400000311 д-р Мая Евгениева Русева Физикална и рехабилитационна медицина
2400000332 д-р Наталия Павлова Минчева Педиатрия, Детска ревматология, Детска кардиология