Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 351-375 от 10422.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1000000124 д-р Здравко Андонов Димитров Анестезиология и интензивно лечение
1000000152 д-р Калоян Адамов Персенски Хирургия
1000000185 д-р Мария Ангелова Тодорова Психиатрия, Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1000000309 д-р Теодора Александрова Пенчева дмВоенна токсикология
1000000311 д-р Тодор Димитров Юнаков Акушерство и гинекология
1000000345 д-р Калоян Калоянов Персенски Хирургия
1000000358 д-р Елизабет Драгомирова Терзийска Нервни болести
1000000422 д-р Светлана Ясенова Шумарова Хирургия
1000000430 д-р Марияна Руменова Беширова
1000000445 д-р Илия Николов Колев Ортопедия и травматология
1000000506 д-р Сибел Муса Муса
1000000517 д-р Траяна Димитрова Събева
1100000025 д-р Анелия Иванова Христова Анестезиология и интензивно лечение
1100000038 д-р Атанас Павлов Павлов Вътрешни болести
1100000059 д-р Боян Боянов Христов дмОртопедия и травматология, Социална медицина и здравен мениджмънт
1100000062 д-р Валентин Георгиев Мишовски Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)
1100000080 д-р Василка Досева Бакалова-Икономова Педиатрия
1100000084 д-р Величка Златкова Треновска Гастроентерология
1100000135 д-р Гергана Исталианова Георгиева
1100000152 д-р Десислава Димитрова Дренска дмНервни болести
1100000159 д-р Димитър Александров Папукчиев Акушерство и гинекология
1100000160 д-р Димитър Андонов Димитров Хирургия, Съдова хирургия
1100000165 д-р Димитър Любенов Казаков Акушерство и гинекология
1100000173 д-р Дора Георгиева Симеонова Психиатрия, Детска психиатрия
1100000188 д-р Екатерина Кирилова Методиева Обща медицина, Епидемиология на инфекциозните болести