Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 301-325 от 10424.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0700000886 д-р Ирена Евгениева Иванова
0700000893 д-р Нели Петрова Горанова Клинична лаборатория
0700000905 д-р Цветан Стоянов Стоянов Кардиология
0700000923 д-р Мартина Венелинова Вълчева
0700000930 д-р Симона Антонио Церовска
0700000942 д-р Пламен Георгиев Шимбов
0700000943 д-р Славка Костадинова Милошова
0700000960 д-р Георги Димитров Пеев
0800000013 д-р Анелия Христова Пеева Ангиология, Правно регулиране в здравеопазването
0800000016 д-р Анета Христова Костурска Акушерство и гинекология
0800000079 д-р Галин Спасов Галев Анестезиология и интензивно лечение
0800000121 д-р Дарина Стефанова Минева дмВътрешни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
0800000144 д-р Димитър Георгиев Бухлев Ортопедия и травматология
0800000156 д-р Диян Кирилов Генов Вътрешни болести, Нефрология
0800000165 д-р Драгомир Борисов Донев Обща медицина
0800000190 д-р Зорница Тодорова Малинова-Георгиева Педиатрия, Неонатология
0800000208 д-р Иванка Минчева Щърбанова Акушерство и гинекология, Медицинска онкология
0800000218 д-р Илиян Тодоров Шандурков Очни болести
0800000285 д-р Маргарита Илиева Коцева-Денчева Психиатрия
0800000438 д-р Румен Цвятков Христов Акушерство и гинекология
0800000441 д-р Сашо Стоянов Райков Акушерство и гинекология
0800000505 д-р Тодор Петков Хинов Анестезиология и интензивно лечение
0800000521 д-р Христина Петрова Костадинова Анестезиология и интензивно лечение
0800000571 д-р Маргарита Василева Янкова-Цветкова Ушно-носно-гърлени болести
0800000572 д-р Венцислава Пенчева Пенчева-Генова дмВътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия