Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 1-25 от 10878.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000009 д-р Александър Валентинов Буховски Неврохирургия
0200000072 д-р Божана Георгиева Топалска-Бухлева Нервни болести
0200000086 д-р Борислав Кирилов Христов Обща и клинична патология
0200000097 д-р Валентин Тодоров Белчев Анестезиология и интензивно лечение
0200000136 д-р Венцислав Димитров Киров Хирургия
0200000139 д-р Вера Емилова Папочиева Педиатрия, Детска пневмология и фтизиатрия
0200000150 д-р Веселина Димитрова Димитрова Анестезиология и интензивно лечение
0200000184 д-р Георги Атанасов Джупанов
0200000230 д-р Диана Асенова Димитрова дмСоциална медицина и здравен мениджмънт, Спешна медицина, Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)
0200000275 д-р Евелина Кирилова Петрова
0200000301 д-р Елка Христова Габровска Клинична микробиология
0200000315 д-р Емилия Лазарова Станчева Анестезиология и интензивно лечение
0200000358 д-р Иван Костадинов Воев
0200000436 д-р Кемал Фаадилов Мутишев
0200000471 д-р Красимира Димитрова Димитрова Хирургия
0200000502 д-р Любима Страхилова Младенова Нервни болести
0200000547 д-р Марина Вениаминовна Белчева
0200000582 д-р Меглена Димитрова Пигова-Петрова Нервни болести
0200000711 д-р Румяна Стоянова Трендафилова Психиатрия, Детска психиатрия
0200000721 д-р Светла Иванова Ганчева Акушерство и гинекология
0200000787 д-р Татяна Никифорова Поповска Клинична лаборатория, Нервни болести
0200000820 д-р Христо Димитров Юруков Анестезиология и интензивно лечение, Спешна медицина
0200000894 д-р Мария Николова Кьосева Обща медицина
0200000896 д-р Петьо Асенов Попов Хирургия
0200000905 д-р Гълъбица Божидарова Велева Акушерство и гинекология