Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 10476-10487 от 10487.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2900000311 д-р Надежда Лицова Главчева Физикална и рехабилитационна медицина
2900000377 д-р Радостина Георгиева Павлова Вътрешни болести, Кардиология
2900000459 д-р Тодор Атанасов Господинов
2900000465 д-р Христина Антонова Варналийска-Тушева Вътрешни болести, Кардиология
2900000491 д-р Радостина Иванова Георгиева
2900000527 д-р Ангелина Петрова Боризанова-Петкова Кардиология
2900000543 д-р Нина Минчева Минаева
2900000544 д-р Кирил Господинов Русинов
2900000555 д-р Георги Владимиров Карамитев Образна диагностика
2900000557 д-р Мариела Ванева Димитрова Кожни и венерически болести
2900000581 д-р Слав Валентинов Славов
2900000582 д-р Огнян Валентинов Славов Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар