Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 10576-10600 от 10611.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2800000006 д-р Алекси Кръстев Алексиев Нервни болести
2800000235Доцент д-р Иван Константинов Попиванов дмОбща медицина, Епидемиология на инфекциозните болести, Превантивна военна медицина
2800000243 д-р Иван Христов Стоименов Анестезиология и интензивно лечение
2800000285 д-р Калоян Йорданов Йорданов Лъчелечение
2800000398 д-р Наталия Иванова Боянова Кожни и венерически болести
2800000455 д-р Радомила Илиева Радева Вътрешни болести, Кардиология
2800000485 д-р Румяна Ненкова Кожухарова Кожни и венерически болести
2800000612 д-р Юлия Димитрова Илиева Физикална и рехабилитационна медицина, Трудова медицина, Икономика на здравеопазването
2800000646 д-р Диана Йорданова Йорданова Неонатология
2800000651 д-р Мефтуне Шефкетова Хаулет Акушерство и гинекология
2800000698 д-р Даниела Георгиева Томова
2800000699 д-р Ахилеас Йоанис Пантос
2800000701 д-р Диляна Христова Пачева
2800000714 д-р Стелла Йорданова Йорданова Ендокринология и болести на обмяната
2800000716 д-р Мария Георгиева Томова Ендокринология и болести на обмяната
2800000729 д-р Ваня Маринова Грозева Ендокринология и болести на обмяната
2800000736 д-р Татяна Пламенова Ненкина Образна диагностика
2800000759 д-р Владимир Георгиев Антонов Акушерство и гинекология
2800000814 д-р Радостин Пламенов Михайлов
2900000082 д-р Владимир Желязков Гинев Обща медицина
2900000087 д-р Галина Димитрова Стойчева Педиатрия, Детска пневмология и фтизиатрия
2900000091 д-р Галина Трифонова Колчева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2900000098 д-р Георги Желязков Георгиев Анестезиология и интензивно лечение
2900000293Доцент д-р Мария Тодорова Недевска дмОбразна диагностика
2900000311 д-р Надежда Лицова Главчева Физикална и рехабилитационна медицина