Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 10451-10470 от 10470.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2900000082 д-р Владимир Желязков Гинев Обща медицина
2900000087 д-р Галина Димитрова Стойчева Педиатрия, Детска пневмология и фтизиатрия
2900000091 д-р Галина Трифонова Колчева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2900000098 д-р Георги Желязков Георгиев Анестезиология и интензивно лечение
2900000102 д-р Георги Николов Русев Хирургия
2900000293Доцент д-р Мария Тодорова Недевска дмОбразна диагностика
2900000298 д-р Милен Митков Иванчев
2900000311 д-р Надежда Лицова Главчева Физикална и рехабилитационна медицина
2900000377 д-р Радостина Георгиева Павлова Вътрешни болести, Кардиология
2900000382 д-р Рима Хайдар Ксус Анестезиология и интензивно лечение
2900000459 д-р Тодор Атанасов Господинов
2900000465 д-р Христина Антонова Варналийска-Тушева Вътрешни болести, Кардиология
2900000491 д-р Радостина Иванова Георгиева
2900000509 д-р Пламен Станиславов Симеонов Неврохирургия
2900000527 д-р Ангелина Петрова Боризанова-Петкова Кардиология
2900000543 д-р Нина Минчева Минаева
2900000544 д-р Кирил Господинов Русинов
2900000555 д-р Георги Владимиров Карамитев Образна диагностика
2900000557 д-р Мариела Ванева Димитрова Кожни и венерически болести
2900000581 д-р Слав Валентинов Славов