Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 10426-10450 от 10467.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2700000996 д-р Мая Захариева Йорданова Очни болести
2700000997 д-р Георги Кирилов Гузгунов
2700001005 д-р Татяна Латинова Латунова-Петрова
2800000006 д-р Алекси Кръстев Алексиев Нервни болести
2800000235Доцент д-р Иван Константинов Попиванов дмОбща медицина, Епидемиология на инфекциозните болести, Превантивна военна медицина
2800000243 д-р Иван Христов Стоименов Анестезиология и интензивно лечение
2800000285 д-р Калоян Йорданов Йорданов Лъчелечение
2800000290 д-р Каролина Дошева Любомирова Токсикология
2800000398 д-р Наталия Иванова Димитрова Кожни и венерически болести
2800000455 д-р Радомила Илиева Радева Вътрешни болести, Кардиология
2800000485 д-р Румяна Ненкова Кожухарова Кожни и венерически болести
2800000612 д-р Юлия Димитрова Илиева Физикална и рехабилитационна медицина, Трудова медицина, Икономика на здравеопазването
2800000644 д-р Явор Йорданов Чобанов Ушно-носно-гърлени болести
2800000651 д-р Мефтуне Шефкетова Хаулет Акушерство и гинекология
2800000698 д-р Даниела Георгиева Томова
2800000699 д-р Ахилеас Йоанис Пантос
2800000701 д-р Диляна Христова Пачева
2800000714 д-р Стелла Йорданова Йорданова Ендокринология и болести на обмяната
2800000716 д-р Мария Георгиева Томова
2800000729 д-р Ваня Маринова Грозева Ендокринология и болести на обмяната
2800000736 д-р Татяна Пламенова Ненкина Образна диагностика
2800000759 д-р Владимир Георгиев Антонов
2900000082 д-р Владимир Желязков Гинев Обща медицина
2900000087 д-р Галина Димитрова Стойчева Педиатрия, Детска пневмология и фтизиатрия
2900000091 д-р Галина Трифонова Колчева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната