Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 10276-10300 от 10442.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2400000994 д-р Невяна Христова Цацова-Цветкова
2400001003 д-р Георги Стойчев Калчев Епидемиология на инфекциозните болести, Инфекциозни болести
2400001006 д-р Десислава Славейкова Йорданова
2400001007Професор д-р Петър Младенов Червеняков дмХирургия, Гръдна хирургия
2400001013 д-р Мария Станоева Бугаринова
2400001021 д-р Мария Христова Савчева Трансфузионна хематология
2400001022 д-р Христо Михалев Христов Хирургия, Пластично–възстановителна и естетична хирургия
2400001029 д-р Георги Александров Иванов Трудова медицина
2400001031 д-р Бойка Живкова Петровска Акушерство и гинекология
2400001035 д-р Мила Жекова Байчева Педиатрия, Детска гастроентерология
2400001036 д-р Валентина Василева Вутова-Сопотенска Спешна медицина, Анестезиология и интензивно лечение
2400001037 д-р Десислава Стоянова Наева Нервни болести
2400001038Доцент д-р Костадин Георгиев Ангелов дмХирургия
2400001039 д-р Анна Димитрова Костадинова Нефрология
2400001040 д-р Сергей Валентинович Димов
2400001049 д-р Рая Петрова Николова-Япракова Клинична хематология
2400001050 д-р Стоян Стефанов Цончев Хирургия
2400001053 д-р Мария Иванова Сечкова Нервни болести
2400001055 д-р Огнян Емилов Михов
2400001061 д-р Десимир Николов Колев
2400001073 д-р Васил Илиев Сираков Хирургия
2400001084 д-р Даниела Стоянова Чинова-Габърова Акушерство и гинекология
2500000004 д-р Аделин Георгиев Иванов Ортопедия и травматология
2500000030Професор д-р Андрея Прокопиев Андреев дмХирургия
2500000031 д-р Анелия Георгиева Радикова Вътрешни болести, Ревматология