Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 10201-10225 от 10281.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500002183 д-р Маринела Танкова Маринова-Иванова
2500002198 д-р Инес Билал Накшо
2500002210 д-р Сибел Фахриева Кафалиева
2500002226 д-р Деница Димитрова Димитрова
2500002254 д-р Найле Мустафа Юрук
2500002259 д-р Ангел Николаев Тончев
2500002294 д-р Николета Росенова Йорданова
2600000012 д-р Анка Петрова Атанасова Психиатрия
2600000031 д-р Боряна Андреева Попиванова Нервни болести
2600000045 д-р Венета Станкова Иванова Физикална и рехабилитационна медицина
2600000079 д-р Георги Иванов Попиванов дмХирургия
2600000207 д-р Магдалена Кирилова Кьосева Анестезиология и интензивно лечение
2600000216 д-р Мария Георгиева Михайлова Очни болести
2600000272 д-р Петър Ангелов Грибнев Хирургия
2600000283 д-р Райна Иванова Жейнова-Колева Педиатрия
2600000303 д-р Светлана Светлинова Тодорова-Георгиева Нервни болести
2600000380 д-р Оливера Георгиева Анестезиология и интензивно лечение
2600000381 д-р Невена Тодорова Гешева Клинична имунология
2600000390 д-р Димитринка Събкова Митева Педиатрия, Детска пневмология и фтизиатрия
2600000399 д-р Силвана Георгиева Анестезиология и интензивно лечение
2600000420 д-р Цветан Петков Цветков Вътрешни болести
2600000430 д-р Емине Фикредова Инджева Образна диагностика
2700000190 д-р Георги Слънков Трифонов Вътрешни болести, Гастроентерология
2700000282 д-р Дияна Койчева Тенева Физикална и рехабилитационна медицина
2700000331 д-р Емилия Николова Попова