Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 51-75 от 10281.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0300000511 д-р Иван Лазаров Абаджиев
0300000560 д-р Илко Стоянов Петков
0300000612 д-р Кипарисия Заркова Ненова-Каракашева Педиатрия, Детска кардиология
0300000703Доцент д-р Манол Бонев Соколов дмХирургия
0300000842 д-р Недко Стефанов Каракашев Анестезиология и интензивно лечение, Неврохирургия
0300000902 д-р Николина Стоянова Кибарова Нервни болести
0300000955 д-р Петя Иванова Димитрова Психиатрия
0300000972 д-р Пламен Тодоров Титоренков дмнОбща медицина, Пневмология и фтизиатрия
0300001130Доцент д-р Стефан Веселинов Стоянов дмнУшно-носно-гърлени болести
0300001134 д-р Стефан Пейчев Пейчев Педиатрия
0300001262 д-р Цветко Борисов Рангелов Нервни болести, Физикална и рехабилитационна медицина
0300001310 д-р Петранка Тодорова Димитрова Акушерство и гинекология
0300001337 д-р Милан Симеонов Цеков Съдова хирургия
0300001342 д-р Кеворк Назарет Кайкчиян Ортопедия и травматология
0300001377 д-р Вирджиния Зелямова Физикална и рехабилитационна медицина
0300001384 д-р Веселин Георгиев Балджиев дмВътрешни болести, Кардиология
0300001428 д-р Катарина Стаменковска-Гергова Анестезиология и интензивно лечение
0300001443 д-р Нели Димова Димова Акушерство и гинекология
0300001452 д-р Галин Кръстев Бойчев
0300001453 д-р Петя Веселинова Георгиева Кардиология
0300001454 д-р Жанин Желязкова Даскалова Акушерство и гинекология
0300001461 д-р Атанас Радков Дренчев Неврохирургия
0300001478 д-р Велина Атанасова Янчева-Неутова
0300001483 д-р Божидар Пенчев Гроздев Хирургия
0300001493 д-р Гергана Пламенова Димитрова