Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 301-325 от 10487.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0700000674 д-р Силвия Методиева Кърчева Ушно-носно-гърлени болести
0700000688 д-р Соня Димитрова Рачинска Вътрешни болести
0700000722 д-р Теменужка Иванова Бонева Клинична лаборатория
0700000815 д-р Емилия Кольова Тошева
0700000826 д-р Димитрина Тоткова Димитрова Анестезиология и интензивно лечение
0700000829 д-р Милена Димитрова Михайлова Физикална и рехабилитационна медицина
0700000843 д-р Калин Венциславов Ангелов Ортопедия и травматология
0700000858 д-р Ивелин Людмилов Шарабански Кардиология
0700000872 д-р Антони Станимиров Михайлов Хирургия
0700000879 д-р Цветослав Николаев Йорданов Ортопедия и травматология
0700000886 д-р Ирена Евгениева Иванова
0700000893 д-р Нели Петрова Горанова Клинична лаборатория
0700000905 д-р Цветан Стоянов Стоянов Кардиология
0700000923 д-р Мартина Венелинова Вълчева
0700000930 д-р Симона Антонио Церовска
0700000942 д-р Пламен Георгиев Шимбов Кардиология
0700000943 д-р Славка Костадинова Милошова
0700000960 д-р Георги Димитров Пеев
0800000013 д-р Анелия Христова Пеева Ангиология, Правно регулиране в здравеопазването
0800000016 д-р Анета Христова Костурска Акушерство и гинекология
0800000079 д-р Галин Спасов Галев Анестезиология и интензивно лечение
0800000121 д-р Дарина Стефанова Минева дмВътрешни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
0800000144 д-р Димитър Георгиев Бухлев Ортопедия и травматология
0800000156 д-р Диян Кирилов Генов Вътрешни болести, Нефрология
0800000165 д-р Драгомир Борисов Донев Обща медицина