Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 301-325 от 10914.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0700000539 д-р Нина Илиева Конова Педиатрия, Детска кардиология
0700000540 д-р Нина Любенова Цачева Нервни болести
0700000542 д-р Нина Симеонова Вълчинова Педиатрия, Спешна медицина
0700000595 д-р Петя Стефанова Александрова Вътрешни болести, Кардиология
0700000599 д-р Пламен Георгиев Гецов Образна диагностика
0700000606 д-р Пламен Тихомиров Петров Психиатрия, Съдебна психиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
0700000622 д-р Росица Иванова Василева-Семкова Клинична микробиология
0700000660 д-р Светла Николова Контилска-Гецова Педиатрия, Неонатология
0700000674 д-р Силвия Методиева Кърчева Ушно-носно-гърлени болести
0700000688 д-р Соня Димитрова Рачинска Вътрешни болести
0700000722 д-р Теменужка Иванова Бонева Клинична лаборатория
0700000815 д-р Емилия Кольова Тошева
0700000829 д-р Милена Димитрова Михайлова Физикална и рехабилитационна медицина
0700000843 д-р Калин Венциславов Ангелов Ортопедия и травматология
0700000858 д-р Ивелин Людмилов Шарабански Кардиология
0700000872 д-р Антони Станимиров Михайлов Хирургия
0700000879 д-р Цветослав Николаев Йорданов Ортопедия и травматология
0700000886 д-р Ирена Евгениева Иванова
0700000893 д-р Нели Петрова Горанова Клинична лаборатория
0700000905 д-р Цветан Стоянов Стоянов Кардиология
0700000923 д-р Мартина Венелинова Вълчева
0700000930 д-р Симона Антонио Церовска
0700000942 д-р Пламен Георгиев Шимбов Кардиология
0700000943 д-р Славка Костадинова Милошова
0700000960 д-р Георги Димитров Пеев