Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 10151-10175 от 10442.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2300015741 д-р Роберт Хенри Хайралла
2300015742 д-р Мария Валериева Шехинова
2300015743 д-р Тодор Петров Серезлийски
2300015744 д-р Йоанна Николаева Минкова
2300015745 д-р Даниел Светлинов Трифонов
2300015746 д-р Стефан Стефанов Сотиров
2400000029 д-р Асен Георгиев Меджидиев Ушно-носно-гърлени болести
2400000032 д-р Бисер Миланов Петров
2400000033 д-р Бисер Петков Бончев Ортопедия и травматология
2400000036 д-р Богомил Еленков Борисов Хирургия
2400000050 д-р Валентин Симеонов Василев Образна диагностика
2400000100 д-р Георги Василев Симеонов Анестезиология и интензивно лечение
2400000101 д-р Георги Димитров Кесиков Нервни болести
2400000102 д-р Георги Димитров Стамболийски Вътрешни болести, Кардиология
2400000104 д-р Георги Илиев Дормишев Вътрешни болести
2400000105 д-р Георги Кирилов Коташев Хирургия
2400000107 д-р Георги Кръстев Иванов Акушерство и гинекология
2400000127 д-р Диана Цокова Дилова Ушно-носно-гърлени болести
2400000136 д-р Димитър Тонов Димитров Акушерство и гинекология
2400000140 д-р Димчо Цветанов Вътков Обща медицина
2400000141 д-р Дора Радова Цуцекова Очни болести
2400000144 д-р Евгени Венциславов Стоянов Образна диагностика
2400000148 д-р Евелина Трайкова Маринова Анестезиология и интензивно лечение
2400000150 д-р Екатерина Велинова Георгиева Психиатрия
2400000155 д-р Елена Йорданова Дормишева Клинична микробиология