Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 76-100 от 10471.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0300001483 д-р Божидар Пенчев Гроздев Хирургия
0300001493 д-р Гергана Пламенова Димитрова
0300001514 д-р Кирил Пенчев Пенчев
0300001522 д-р Мурат Мехмедов Зотев
0300001573 д-р Веселина Георгиева Стоянова
0300001598 д-р Кирил Пламенов Пеев
0400000049 д-р Анастас Симеонов Анастасов Хирургия, Съдова хирургия
0400000222Професор д-р Боримир Николай Василев Хирургия, Хирургия, Гръдна хирургия
0400000251 д-р Бояна Цветанова Трифонова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0400000254 д-р Бранимир Вячеславов Шматов Клинична вирусология
0400000367 д-р Венелина Филипова Атанасова Физиология
0400000494 д-р Владислав Маринов Маринчев Хирургия
0400000518 д-р Галина Иванова Влаева-Георгиева Акушерство и гинекология
0400000607 д-р Гергана Георгиева Николова кмнВътрешни болести, Клинична хематология
0400000693 д-р Десислава Петкова Кателиева дмСпешна медицина
0400000896 д-р Екатерина Бориславова Гилева Обща медицина, Педиатрия, Анестезиология и интензивно лечение
0400000916 д-р Еленка Иванова Янчева-Маркова Акушерство и гинекология
0400000987 д-р Жени Нейкова Димитрова-Пенева Вътрешни болести, Ревматология
0400001021 д-р Здравка Николова Семерджиева Вътрешни болести
0400001046 д-р Зорница Георгиева Чешмеджиева
0400001083 д-р Иван Иванов Манев Ушно-носно-гърлени болести
0400001266 д-р Камен Красимиров Недев Лъчелечение
0400001607 д-р Мария Иванова Ненкова-Жекова Ушно-носно-гърлени болести
0400001701 д-р Миланка Йорданова Драган дмнАкушерство и гинекология
0400001714Доцент д-р Милена Димитрова Енчева дмВътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия