Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 126-150 от 10470.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400003458 д-р Светлозара Йорданова Къшлова Клинична лаборатория
0400003508 д-р Зоя Николаева Колева
0400003649 д-р Давит Гивиевич Хунашвили Ушно-носно-гърлени болести
0400003660 д-р Мая Михайлова Колева
0400003663 д-р Мохамед Алибрахим Педиатрия
0400003676 д-р Нели Красимирова Малешкова
0400003682 д-р Инна Красимирова Добрева Гастроентерология
0400003706 д-р Мартина Красимирова Николова Педиатрия
0400003723 д-р Кристина Траянова Стоянова
0400003737 д-р Мирослава Огнянова Цекова-Чернополска Социална медицина и здравен мениджмънт, Ушно-носно-гърлени болести
0400003777 д-р Недялко Иванов Велев
0400003780 д-р Мансур Яр Цакууа Далхату Образна диагностика
0400003803 д-р Милослав Димитров Петров
0400003820 д-р Анатоли Валентинов Семков
0400003842 д-р Десислава Проданова Танева Очни болести
0400003849 д-р Ивелина Димитрова Михалева Ендокринология и болести на обмяната
0400003876 д-р Кремена Николаева Найденова Клинична алергология
0400003890 д-р Радостин Господинов Николов Анестезиология и интензивно лечение
0400003900 д-р Деница Христова Желева Кожни и венерически болести
0400003908 д-р Юлия Пламенова Бонева Очни болести
0400003947 д-р Цветомила Демирова Колева Нервни болести
0400003995 д-р Иглика Христова Игнатова
0400004002 д-р Кристина Сергеевна Сиракова
0400004014 д-р Петя Николаева Николова
0400004025 д-р Георги Валентинов Иванов Хирургия