Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 10351-10359 от 10359.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2900000459 д-р Тодор Атанасов Господинов
2900000465 д-р Христина Антонова Варналийска-Тушева Вътрешни болести, Кардиология
2900000491 д-р Радостина Иванова Георгиева
2900000509 д-р Пламен Станиславов Симеонов Неврохирургия
2900000527 д-р Ангелина Петрова Боризанова-Петкова Кардиология
2900000543 д-р Нина Минчева Минаева
2900000544 д-р Кирил Господинов Русинов
2900000555 д-р Георги Владимиров Карамитев Образна диагностика
2900000557 д-р Мариела Ванева Димитрова Кожни и венерически болести