Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 10351-10375 от 10402.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2700000580 д-р Мими Николаева Шумилина-Захариева Педиатрия
2700000689 д-р Петя Димитрова Иванова Кожни и венерически болести
2700000811 д-р Таня Христова Петкова Вътрешни болести, Гастроентерология
2700000902 д-р Стефан Найденов Найденов дмКардиология
2700000907 д-р Дафина Петрова Добрева
2700000914 д-р Елияна Недялкова Джалдети Кожни и венерически болести
2700000916 д-р Павел Радков Георгиев Ортопедия и травматология
2700000933 д-р Гергана Иванова Кайрякова Психиатрия, Детска психиатрия
2700000971 д-р Траян Недялков Делчев
2700000977 д-р Иван Георгиев Галев Обща и клинична патология
2700000983 д-р Даниил Хараламбос Апталидис
2700000996 д-р Мая Захариева Йорданова
2700000997 д-р Георги Кирилов Гузгунов
2700001005 д-р Татяна Латинова Латунова-Петрова
2800000006 д-р Алекси Кръстев Алексиев Нервни болести
2800000235Доцент д-р Иван Константинов Попиванов дмОбща медицина, Епидемиология на инфекциозните болести, Превантивна военна медицина
2800000243 д-р Иван Христов Стоименов Анестезиология и интензивно лечение
2800000285 д-р Калоян Йорданов Йорданов Лъчелечение
2800000290 д-р Каролина Дошева Любомирова Токсикология
2800000398 д-р Наталия Иванова Димитрова Кожни и венерически болести
2800000455 д-р Радомила Илиева Радева Вътрешни болести, Кардиология
2800000485 д-р Румяна Ненкова Кожухарова Кожни и венерически болести
2800000612 д-р Юлия Димитрова Илиева Физикална и рехабилитационна медицина, Трудова медицина, Икономика на здравеопазването
2800000644 д-р Явор Йорданов Чобанов Ушно-носно-гърлени болести
2800000651 д-р Мефтуне Шефкетова Хаулет Акушерство и гинекология