Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 10176-10200 от 10399.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2400000472 д-р Стефчо Димитров Белкин Акушерство и гинекология
2400000484 д-р Татяна Богданова Настева Обща медицина
2400000491 д-р Татяна Любенова Димитрова Вътрешни болести
2400000524 д-р Цветелина Лазарова Цанова Вътрешни болести, Клинична алергология
2400000535 д-р Янита Иванова Джурова Очни болести
2400000695 д-р Ана Симеонова Николова Спешна медицина
2400000697 д-р Боряна Радева Узунова Педиатрия, Детска нефрология и хемодиализа
2400000699 д-р Ваня Емилова Коджиа
2400000702 д-р Зорница Ташкова Николова
2400000703 д-р Ирина Здравкова Божинова-Аврамова Педиатрия, Неонатология
2400000723 д-р Божидар Руменов Парашкевов
2400000725 д-р Борислав Сергеев Лунд Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2400000727 д-р Буен Николов Тодоров Хирургия
2400000731 д-р Васил Страшимиров Козаров Хирургия, Кардиохирургия, Съдова хирургия
2400000732 д-р Васко Симеонов Данчев
2400000740 д-р Георги Иванов Гелев Хирургия
2400000741 д-р Георги Станев Янков Хирургия, Гръдна хирургия
2400000760 д-р Емилия Иванова Ангелова Спешна медицина, Гастроентерология
2400000765 д-р Ива Валентинова Гелева Педиатрия
2400000770 д-р Иванка Русева Попова Спешна медицина
2400000790 д-р Любослава Атанасова Атанасова-Сичанова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2400000800 д-р Мая Андреева Дичева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2400000802 д-р Миглена Недялкова Трифонова Трудова медицина, Обща медицина
2400000805 д-р Момяна Димитрова Николова Педиатрия, Пневмология и фтизиатрия
2400000814 д-р Петя Маринова Лазарова Спешна медицина