Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 26-50 от 10914.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000915 д-р Нанко Янакиев Червеняков Хирургия
0200000916 д-р Насрелдин Мохамед Мансур-Юсиф Клинична лаборатория
0200000924 д-р Даниел Николов Марчов Кардиология
0200000933 д-р Ани Николаева Попкостова-Сотираки Пневмология и фтизиатрия
0200000940 д-р Александър Асенов Соколов Хирургия
0200000941 д-р Миглена Вангелова Анталавичева-Савова Гастроентерология
0200000943 д-р Благородна Пламенова Каратанчева Кардиология
0200000948 д-р Биляна Йорданова Симонска
0200000952 д-р Елена Бориславова Чорбаджиева Нервни болести
0200000960 д-р Ирина Ивановна Маркова дмАкушерство и гинекология
0200000965 д-р Михаил Стефанов Михов Нервни болести
0200000968 д-р Вера Иванова Стоева Клинична хематология
0200000971 д-р Маргарита Костадинова Пиронева Нервни болести
0200000973 д-р Веско Веселинов Гаврилов
0200000990 д-р Мария Красимирова Тоскова
0200001015 д-р Методи Иванов Хлебаров Очни болести
0200001017 д-р Стефан Огнянов Митев
0200001037 д-р Калинка Томова Перчеклийска-Петкова
0200001038 д-р Славчо Костадинов Попов
0200001043 д-р Радостина Иванова Джалева Анестезиология и интензивно лечение
0200001064 д-р Муса Мустафов Дурльов
0200001075 д-р Здравка Асенова Гущерова
0200001078 д-р Фатма Мехмед Карафаиз
0200001079 д-р Илина Колева Йорданова
0200001083 д-р Таня Мирославова Сураджиева