Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 451-475 от 10442.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1300000470 д-р Светослав Йосифов Чернин Хирургия, Съдова хирургия
1300000503 д-р Татяна Петкова Трайкова Нервни болести
1300000559 д-р Светлана Людмилова Спасова-Антонова Спешна медицина
1300000561 д-р Ирена Йорданова Иванова Ушно-носно-гърлени болести
1300000566 д-р Надя Петрова Димитрова Вътрешни болести
1300000569 д-р Лилия Андреевна Недялкова
1300000571 д-р Димитър Стайков Кръстев
1300000591 д-р Наталия Божкова Младенова
1300000597 д-р Никола Иванов Иванов
1300000598 д-р Емилия Евгениева Симеонова Анестезиология и интензивно лечение
1300000603 д-р Тодор Симеонов Димитров
1300000605 д-р Мадлена Иванова Александрова
1300000610 д-р Кати Джанет Патерсон
1300000612 д-р Невена Каменова Каменова
1300000613 д-р Вилиана Драгомирова Нансенова
1300000614 д-р Светлана Венциславова Венчева- Алексиева
1300000615 д-р Красимир Руменов Димитров
1300000625 д-р Даяна Кирилова Емануилова
1400000029 д-р Ангелина Тодорова Вандева-Костадинова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1400000045 д-р Антони Димитров Петков Анестезиология и интензивно лечение
1400000073 д-р Божко Ангелов Божков
1400000140 д-р Виолина Добрева Митова Физикална и рехабилитационна медицина
1400000164 д-р Гена Вълкова Захова Физикална и рехабилитационна медицина
1400000255 д-р Димитър Иванов Пачев Ортопедия и травматология
1400000295Доцент д-р Евелина Христова Одисеева дмнАнестезиология и интензивно лечение